Elsäkerhet

Vi erbjuder våra kunder ett effektivt stöd inom elsäkerhetsprovning och rådgivning under samtliga skeden av produktutvecklingen.
Ackrediterat laboratorium

RISE är ett ackrediterat laboratorium för elsäkerhet inom en rad olika produktområden och vi kan erbjuda CB-certifiering samt ETL-certifiering för USA/Kanada i kraft av vårt samarbete med Intertek Semko.

Vi kan även göra skadeutredningar och snabbgranskningar med avseende på elsäkerhet.

Utbildningar inom elsäkerhetsområdet

Vi ger utbildningar inom många områden och även inom elsäkerhetsområdet. Det finns schemalagda kurser flera gånger om året för konstruktörer och vi kan även arrangera kundanpassade kurser på plats hos kund.

Rådgivning och provning

Genom vår stora tekniska bredd kan vi bistå med rådgivning och provning avseende en rad andra aspekter för elektriska produkter t ex:

 • EMC emission och immunitet, radioegenskaper
 • Programvarusäkerhet
 • Teleanslutningsegenskaper
 • Felsäkerhet
 • Mekanisk och klimatisk miljötålighet
 • Batteriprovning
 • ESD-skydd
 • Explosionsskydd
 • Kapslingsklass (IP-klassning)
 • Kalibrering
 • Laserklassificering

CE-märkning

Beskrivning av CE-märkning och vad RISE kan erbjuda.Läs mer...
Tesla

EMC - Industriprodukter

För industriprodukter är vår fokus prov där det krävs särskilda resurser, unik kompetens och ackrediterad provning. Läs mer...
Hybridfordon - DELIVER-projektet

Hybridfordon

Eldrift är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. Elektriska fordon och hybridfordon som kombinerar elektrisk drivning med ett annat energislag tar en ökande andel av fordonsmarknaden.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.