Maskinsäkerhet

EU:s maskindirektiv ger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för alla maskiner i industrin och privat. Maskinbyggare, användare och säljande företag över hela den europeiska unionen påverkas av dessa krav.RISE kan hjälpa till med riskanalyser, prov av säkerhetsfunktioner, funktionsprov etc.

Maskinstyrningar är ett av de områden där vi har specialistkompetens. Utvärdering av funktionssäkerhet, systemets uppträdande vid fel och använda säkerhetsprinciper är nödvändigt för alla styrsystem. Användningen av programmerbara elektroniska system ökar. Vi har utvecklat en provningsmetod som bygger på den europeiska standarden EN 954-1.

Vi är anmält organ för säkerhetskomponenter enligt bilaga 4 till maskindirektivet. Typprovning utförs av tvåhandsmanöver, elektriskt avkännande skyddsanordningar ("ljusbommar", "ljusridåer") och tryckkänsliga trampmattor.

SMP Svensk Maskinprovning är ett dotterbolag till RISE som också erbjuder tjänster för besiktning, provning och certifiering av maskinsäkerhet.

EGs maskindirektiv och CE–märkning

RISE erbjuder rådgivning, granskning och analyser knutna till maskindirektivet och dess standarder.Läs mer...

Maskinstyrningar

RISE arbetar med maskinsäkerhet och säkerhet i maskinanläggningar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.