Risk och säkerhet

RISE har en omfattande och bred kompetens inom området risk och säkerhet.

Vi erbjuder tjänster i form av teknisk utvärdering, forskning och certifiering vad gäller flera olika typer av produkter och egenskaper. Ett av våra kärnområden är säkra produkter, allt ifrån hjälmar till styrsystem och elektriska apparater, där vårt tjänsteutbud bland annat omfattar elsäkerhet, explosionsskydd, batterisystem och inbrottssäkerhet. Tillförlitlighet och funktionssäkerhet tillhör också våra viktigaste områden. Riskanalys är ofta en del i utvärderingen. Till vårt förfogande finns omfattande resurser för såväl provning som teoretisk utvärdering.

Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.Läs mer...

Riskanalys av system

En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Personsäkerhet
Produktsäkerhet
Anders Nilsson

Tel: 010-516 54 36

Nya bränslen
Certifiering
Brandrisker
Petra Andersson

Tel: 010-516 56 21

Pålitliga system
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.