Arbetsskydd

Skydd mot skador under arbete är ett område där RISE har lång erfarenhet och goda resurser för provning, beräkning, utredning, certifiering och besiktning.

RISE är s.k. anmält organ, dvs har behörighet för att prova och certifiera för CE-märkning, mot det europeiska direktivet för personlig skyddsutrustning. Detta omfattar skyddskläder, glasögon, handskar, hjälmar och fallskydd. Takskyddsprodukter certifieras för P-märkning, med avseende på krav i svenska byggregler.

Ställningar, hela och komponenter, ska typkontrolleras (certifieras) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter RISE är ackrediterat för detta. Underlaget för certifieringen utgörs av provningar som i många fall kräver stora och avancerade provningsutrustningar och beräkningar. Även stegar, där kraven ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, provas och certifieras av RISE.

RISE är också ackrediterat för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö enligt standarden OHSAS 18001 och den svenska föreskriften AFS 2001:1.

Byggnadsställningar

Byggnadsställningar som används i Sverige ska vara typkontrollerade och uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Hjälmar

Kontaktpersoner

Lennart Aronsson

Tel: 010-516 52 41

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.