Sjöfart och Offshore

RISE är en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Offshorebranschen.

I nära samarbete med såväl nationell som internationell sjöfartsindustri samverkar vi med klassningssällskap och sjöfartsmyndigheter. Vår omfattande provningsverksamhet ger oss en god kunskap om de olika regelsystem och krav som sjöfartsnäring och offshoreområdets aktörer måste uppfylla. Vi deltar även aktivt med regelutveckling inom internationella sjöfartsorganisationer och är bland annat svensk representant i IMO (International Maritime Organisation) samt deltar i MarED, EU’s organisation för harmonisering av regler inom Marindirektivet där RISE är Notified Body.  Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att märka produkten med "ratten"-märket.

Inom våra tjänsteområden ryms t.ex. kompetens inom miljötålighet, livslängdsteknik, lättviktskonstruktioner och brand och säkerhet till sjöss.

 

 

Brandsäkerhet på fartyg

Vi kan hjälpa er med brandsäkerhets- och riskanalys för sjöfart samt certifiera och genomföra brandtester för olika material och konstruktioner. Vi har stor erfarenhet av att testa aktiva släcksystem och är även med och utvecklar nya brandtester. Läs mer...

Robusta konstruktioner – Sjöfart

Ökade krav på livslängd och säkerhet hos produkter gör det allt viktigare att dessa utgår från en robust konstruktion som uppvisar tålighet mot den omgivande miljön. RISE bidrar till att säkerställa detta.Läs mer...

Don't go offshore without us

Vi erbjuder världsledande expertis inom brandsäkerhet och Europas mest omfattande forsknings- och brandprovningsresurser.Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Se även

Marindirektivet

Kontaktpersoner

Tommy Hertzberg

Tel: 010-516 50 46

Kerstin Hindrum

Tel: 010-516 65 86

Michael Rahm

Tel: 010-516 55 09

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.