Livslängdsanalys för material och produkter

SP erbjuder alla nödvändiga aktiviteter i samband med livslängdstekniska utvärderingar.Kvalificering och verifiering av teknisk livslängd hos material och produkter bör göras utifrån resultatet av en systematisk och väldokumenterad livslängdsteknisk utvärdering. Utvärderingen skall innehålla en prediktiv skade/riskanalys samt ett program för kvalificeringsprovning.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Kenneth Möller

Tel: 010-516 51 88

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: