Skadeutredningar, haverianalyser

I samband med att en komponent eller struktur har brustit uppstår ett flertal frågor. Vilka är de bakomliggande faktorerna - miljö, överbelastning, materialfel, handhavandefel, tillverkningsfel? Hur ser händelseförloppet ut? Hur undviks framtida problem?

Inom RISE har vi en bred kompetens, som tillsammans med ett stort urval av metoder och angreppssätt anpassas för att finna de svar som krävs i varje enskilt fall. På en övergripande nivå där hela strukturer eller komponenter analyseras görs fältmätningar på plats under driftsförhållanden.

I laboratoriemiljö görs olika typer av provningar och mätningar, som t ex 
brottmekanisk provning, krock- och utmattningsprovning samt beröringsfri deformationsmätning. I många fall används mätdata och provningsresultat tillsammans samt med finita elementberäkningar för att analysera effekterna av olika scenarion.

På materialteknisk detaljnivå finns mycket information att inhämta genom undersökningar av till exempel ytor, beläggningar, korrosionsangrepp, mikrostruktur och kemisk sammansättning. Tillsammans bidrar alla delar till att skapa den helhetsbild som krävs för att bringa klarhet. 
  

Dynamik

Inom området dynamik arbetar vi med att utvärdera konstruktioners dynamiska egenskaper. Vi utför fältmätningar, vibrationsprovningar och beräkningar.Läs mer...

Beröringsfri deformationsmätning

Mechanics Research har investerat i utrustning för beröringsfri deformationsmätning (ARAMIS™). Läs mer...

Ytanalys

Vid produktionsstörningar är det viktigt att snabbt hitta orsaken till problemet. Ofta är en kombination av ytkemiska analyser och mikroskopi kraftfulla verktyg för att ringa in orsaken.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Finita ElementberäkningarSvepelektronmikroskopi

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Jörgen Larsson

Tel: 010-516 56 94

Torsten Sjögren

Tel: 010-516 52 49

Eva Larsson

Tel: 010-516 52 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.