Skadeutredning

SP kan hjälpa dig med tillståndsbedömningar och oberoende utredning av skador. Vi har stor erfarenhet av skadeutredning och utreder 100-tals fall varje år. Det kan handla om utredning i och på byggnader samt anläggningar.

 Betongkonstruktioner

CBI Betonginstitutet utför årligen ett stort antal utredningar på betongkonstruktioner så som broar, kajer, balkonger, gårdsbjälklag m m. Vi utför så väl materialanalyser som föreslår reparationsåtgärder och deltar som kvalitetskontrollanter vid reparation. Bedömning av återstående livslängd ligger ofta till grund för val av underhålls/reparationsåtgärder.

Fukt och innemiljö

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar inom detta område kan röra t ex våtrum, fukt i konstruktioner och innemiljöproblem. SP kan utföra omfattande innemiljö- och fuktskadeutredningar och komma med åtgärdsförslag. Även om fastighetsägaren inte har några uppenbara skador i sin konstruktion kan en inventering av innemiljö och fuktproblem inför t ex ombyggnad vara effektiv för att undvika överraskningar under själva ombyggnaden. 

Huskonstruktioner

SPs breda kompetens och stora labb-resurser gör att vi i princip kan hantera alla skadefall, stora som små. Det kan handla om allt från felkonstruerade trappor och nedhängande balkar till kompletta ras och felkonstruerade stommar. Vid behov kan vi prova material och konstruktioner för att med större säkerhet kunna uttala oss om skadeorsaker.

 

Vi utför:

  • Besiktning och dokumentering
  • Utredning och bedömning
  • Beräkning
  • Åtgärdsförslag
  • Materialanalys
  • Provning

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Betongkonstruktioner:
Fukt och innemiljö:
Carl-Magnus Capener

Tel: 010-516 58 52

Huskonstruktioner:
Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: