Ekodesign & Energimärkning samt P-märkning

Exempel på energimärkningsetikett för ackumulatortank enligt LOT 2

Ackumulatortankar

Ekodesign- och Energimärkningsreglementet första etapp för ackumulatortankar och varmvattenberedare trädde i kraft från och med 26 september 2015. RISE utför provningar för dessa produkter (LOT 2) i enlighet med reglerna och de krav som ställs på produkten. För ackumulatortankar (Volym upp till och med 500 liter) finns det från och med september 2015 krav på energimärkning av produkterna. Från och med 26 september 2017 finns ett minimikrav på dess stilleståndsförluster som måste uppfyllas för att den ska få säljas på marknaden.


RISE erbjuder provningsmöjligheter för bland annat ackumulatortankar enligt gällande provningsmetoder och även konsultation kring frågeställningar kopplade till Ekodesign och Energimärkningen. Via en provning av ackumulatortanken hos RISE fås tillräckligt med underlag för att kunna sammanställa den dokumentation som krävs för att få sälja produkten. Ackumulatortanken jämförs även mot de prestandakrav som ställs utifrån Ekodesignförordningen.

 
Mer information kring Ekodesign och Energimärkningen finns även på Energimyndighetens webbplats, där det också går att läsa om de specifika krav som ställs på varje produktgrupp.


Exempel på P-märkningFörutom ovan nämnda krav som ställs från Ekodesign och Energimärkningen kan RISE även erbjuda en mer omfattande provning av ackumulatortanken via en P-märkning. Förutom prestandamätningen av stilleståndsförlusterna, som är ett krav från ekodesignförordningen, så testas även tankens tappvarmvattenförmåga, standby-förluster och en dokumentationsgenomgång genomförs med avseende på materialval. Uppfyller tanken alla krav efter avslutad provning så ges den ett godkännande genom att den belönas med en P-märkning.

Solvärmesystem

För mer information om vad RISE kan erbjuda – kontakta Patrik Ollas eller Olleper Hemlin.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Patrik Ollas

Tel: 010-516 55 56

Olleper Hemlin

Tel: 010-516 55 53

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.