Solenergi

RISE har mycket lång erfarenhet av solenergi och arbetar med både solel och solvärme. Inom enheten ”Energi och cirkulär ekonomi” samordnas RISE samtliga resurser och kompetenser inom solenergi. Vi riktar oss till företag och konsumenter, samarbetar med forskningsinstitut, universitet, branschorganisationer och myndigheter och erbjuder en mängd tjänster.

Vi ägnar oss bland annat åt:

 • Teknisk utvärdering och utveckling av produkter och system
 • Uppdragsforskning
 • Certifiering (RISE certifieringsenhet)
 • Innovationsstöd åt företag
 • Konferensverksamhet och utbildningar
 • Informationsspridning
 • Konsultation/rådgivning – generellt och i samband med projekt

Vårt arbete utförs huvudsakligen i Sverige och EU, men i vissa fall i andra världsdelar.

 

Ett exempel på vårt samarbete med andra avdelningar inom RISE är Forskningsvillan, där vi bland annat tittar på hur solenergin kan integreras i bebyggelsen.

Solel

RISE förfogar över ett brett kunnande och en utrustningsresurs som väl matchar behoven i den kraftigt växande solelbranschen. Därför anlitas vi ofta för konsultationer och medverkar i utvecklings- och innovationsprojekt.

Du kan bland annat anlita oss för:

 • Mätningar av hela system (moduler + växelriktare)
 • Bestämning av prestanda och karaktäristik för ingående komponenter
 • Miljötålighetsprovningar
 • Fälttester för att fastställa installerade anläggningars funktion. Vid en fältmätning kan enskilda moduler, strängar eller hela system analyseras.
 • Inledande utredningar och rådgivning

Kontakta oss för en uppdaterad bild av vilka tjänster vi erbjuder! Vår ambition är att kunna erbjuda komplett provning av solcellsmoduler enligt IEC 61215/61646 och IEC 61730 och målsättningen är att inom en snar framtid bli ackrediterade, under förutsättning att vi kan identifiera ett tydligt behov hos industrin. Vi samarbetar med bland annat Energimyndigheten och Svensk solenergi för att ta fram en certifiering av installatörer. Solel - Standarder och metoder för provning

Solvärme

Solvärme är en väl utprovad och driftsäker teknik. Tekniken finns sedan decennier i Sverige som en del av energiförsörjningen i privatvillor, lokaler och kommersiella fastigheter, men också i form av större markmonterade fält för fjärrvärme.

RISE har kvalificerad kunskap om solvärme, systemtekniken och hur solvärmen bör kombineras med andra energiformer såsom biobränsle, solel och/eller värmepumpar.

Vi anlitas för:

 • Solar Keymark-certifiering av solfångare och tappvarmvattensystem
 • Prestandaprovningar på solvärmeprodukter inomhus i solsimulator och utomhus
 • Tester och utvärderingar av kompletta systemlösningar, exempelvis biobränslepanna/kamin/VP + ackumulatortank och solfångare
 • Ekodesign & Energimärkning – utvärdering av ackumulatortankar och soluppvärmda varmvattenberedare mot gällande krav samt hjälp att ta fram underlag till energimärkning och systemberäkningar
 • Konsumenttester på uppdrag av myndigheter
 • Fältmätningar i befintliga anläggningar

 

För mer detaljerad information om experimentella resurser och provningar klicka på länkarna nedan.

Blå huset

Solel och solvärme - Experimentella resurser

RISE förfogar över en förstklassig uppsättning resurser för experimentell utvärdering av solel och solvärme.Läs mer...

Solenergi - Forskning, utveckling och internationellt samarbete

RISE har en uttalad målsättning att öka vårt internationella engagemang inom solelområdet. RISE har en framträdande roll i ett europeiskt nätverk där den europeiska Solar Keymark-certifieringen löpande vidareutvecklas. Vi medverkar också i två olika IEA-samarbeten.Läs mer...

Solel - Standarder och metoder för provning

Här kan du läsa mer om hur komponenter och system för solel kan provas och utvärderas enligt internationella och europeiska standarder - vilket ofta krävs för marknadsintroduktion.Läs mer...

Solvärme - Standarder och metoder för provning

Här kan du läsa mer om hur komponenter och system för solvärme kan provas och utvärderas enligt internationella och europeiska standarder - vilket ofta krävs för marknadsintroduktion.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Solel - Standarder och metoder för provningSolenergi - BeständighetSoluppvärmda tappvarmvattensystem - Kvalitetsmärkning enligt Solar KeymarkSolvärme - Standarder och metoder för provning

Forskning

Solenergi - Forskning, utveckling och internationellt samarbete

Experimentella resurser

Solel och solvärme - Experimentella resurser

Dokument

Se även

SOLEL
Testbädden för solenergi – Solar test bed – ett innovationskluster för solenergi i SverigeDokumentet öppnas i ett nytt fönsterELSA – ELgenerande SolAvskärmningar (pågående projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterFrån solel till användareDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSolbruket - Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruketDokumentet öppnas i ett nytt fönsterPROOF – Konkurrenskraftiga industraliserade solcellstakDokumentet öppnas i ett nytt fönsterMiljontak – Takrenovering med solceller(pågeående projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterIEA PVPS Task 13 - Prestanda och hållbarhet för solelsystem (pågående projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterIEA PVPS Task 15 - Internationellt samarbete om byggnadsintegrerad solel (pågående projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterTestbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling (avslutat projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterEnergimyndighetens test av solceller (avslutat projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterEnergimyndighetens test av växelriktare (avslutat projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över Solar Keymark-certifierade solfångareDokumentet öppnas i ett nytt fönster
SOLVÄRME OCH ACKUMULERING
Testbädden för solenergi – Solar test bed – ett innovationskluster för solenergi i SverigeDokumentet öppnas i ett nytt fönsterTestbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling (avslutat projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterBiobränsle och solvärme för 100 % förnybar värmeförsörjningEkodesign & Energimärkning samt P-märkningSolfångare - Kvalitetsmärkning enligt Solar Keymark eller SRCCSoluppvärmda tappvarmvattensystem - Kvalitetsmärkning enligt Solar KeymarkQuality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology, Keeping track with recent and upcoming developments (avslutat projekt)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster
Övrigt
Stöd till solcellerDokumentet öppnas i ett nytt fönsterStöd till solvärme (ROT-avdrag)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterBranschföreningen Svensk solenergi (Mer information om solel och solvärme)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterInformation om solvärme hos EnergimyndighetenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterInformation om solel hos EnergimyndighetenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSolelprogrammets webbplatsDokumentet öppnas i ett nytt fönsterEnergiforsk:s webbplatsDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Solenergi - allmänt
Peter Kovacs

Tel: 010-516 56 62

Olleper Hemlin

Tel: 010-516 55 53

Jon Persson

Tel: 010-516 58 17

Solvärme och värmeackumulering
Patrik Ollas

Tel: 010-516 55 56

Solenergi - Fotometri och mätteknik
Anne Andersson

Tel: 010-516 54 03

Ingemar Svensson

Tel: 010-516 59 34

Solel - Växelriktare
Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.