Biobränsle och solvärme för 100 % förnybar värmeförsörjning

Genom att kombinera en pelletspanna eller en pelletskamin med ett solvärmesystem (solfångare och ackumulatortank) minskar pelletsbehovet nära dubbelt mot värmeutbytet i solfångarna. Det visar en nyligen avslutad provning som gjorts av RISE i samarbete med SERC/Högskolan i Dalarna, Chalmers Tekniska Högskola och Svensk Solenergi.


Projektet omfattade provning av fem kommersiella system där man kombinerade en pelletspanna eller en pelletskamin med solfångare och en ackumulatortank för ett typiskt småhus. Provningen omfattade ett 6-dagarstest som utvecklats för att representera det kombinerade systemets funktion under ett medelår.

 

Projektet har finansierats av Energimyndigheten och deltagande företag i syfte att vidareutveckla en provningsmetod för att stödja företag som vill utveckla och kvalitetssäkra funktionen hos system för villamarknaden.


Mer information om projektet samt slutrapporten hittar ni på här på webbplatsen för Svensk Solenergi.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Patrik Ollas

Tel: 010-516 55 56

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.