Kvalitetsmärkning av solfångare

Välj en solfångare med Solar Keymark!

Även om det i dag inte finns några myndighetskrav på att man skall använda kvalitetsmärkta solfångare, vill vi på SP starkt förorda att du väljer en solfångare som är Solar Keymark-certifierad. Läs texten nedan så förstår du varför.

Märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet

Solar Keymark-systemet har etablerats inom Europa för att tillgodose ett behov hos tillverkare att på ett opartiskt sätt få sina produkters egenskaper redovisade och för att underlätta handel över gränserna. För köpare, bidragsgivande myndigheter och tillverkare medför märkningen en förvissning om att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion, hållbarhet m.m. Märkta produkter kontrolleras löpande vid tillverkningen vilket övervakas genom stickprov av bland annat SP.

Ingående provningar

Vanligen genomförs följande moment innan en solfångare kan certifieras:

  • Granskning av ritningsunderlag och materialspecifikationer
  • Granskning av installations- och skötselanvisningar
  • Provtryckning
  • Stagnations- och termiskt chockprov
  • Hållbarhet mot vind- och snölast
  • Täthet mot regn
  • Tryckfall som funktion av flöde 
  • Bestämning av termiska prestanda 
  • Beräkning av årsutbyten vid 25, 50 och 75 °C
Tillkommande krav

Parallellt sker en utomhusexponering under 2-3 månader, vilken är att betrakta som en accelererad provning. Vid efterföljande utvärdering får inga väsentliga komponent- eller materialförändringar ha skett. Om alla fastställda provningskrav uppfyllts och rutiner för framtida kvalitetskontroll avtalats med tillverkaren, upprättas en egenskapsredovisning för solfångaren som därefter får märkas/certifieras.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: