Solenergi

På SP har vi lång erfarenhet av utvärdering av system och komponenter för omvandling av solenergi till värme, sedan några år tillbaka arbetar vi även med solceller och solelprodukter. På enheten för Energiteknik ansvarar vi för sam-ordning av en mängd resurser och unik kompetens som SP-koncernen kan erbjuda den som är intresserad av att driva ett tillämpat forsknings-projekt, att utvärdera en produkt eller ett system eller bara få ett kvitto på att produktens prestanda motsvarar den utlovade. Vi har ett omfattande internationellt engagemang och ett mycket stort nätverk som omfattar institut, universitet och industriföretag.
Mer om solvärme

Solfångarprovningarna går i huvudsak ut på att bestämma solfångarens energiutbyte samt att genomföra vissa hållbarhetstester. Energiutbytet för solfångaren bestäms vid mätningar antingen i solsimulator eller utomhus, kompletterade med beräkningar för ett normalår. Vår förteckning över Solar Keymark-certifierade solfångare finns i högermarginalen på sidan.

Vårt provhus utnyttjas också för provningar av kompletta solvärmesystem och ackumulatortankar, t ex för att ta fram energideklarationer för soluppvärmda tappvarmvattensystem.

Mer om solel

SP förfogar över ett brett kunnande och en utrustningsresurs som väl matchar behoven i den kraftigt växande solelbranschen. Vi utför mätningar på solcellssystem och bestämmer prestanda och strömspänningskaraktäristik för solcellsmoduler, samt genomför miljötålighetsprovningar av olika närbesläktade produkter. Vi kraftsamlar nu för att kunna erbjuda industri, myndigheter och beställare ett komplett program av tjänster inom provning, utvärdering och certifiering av solelprodukter. Vår ambition är att inom kort kunna erbjuda komplett provning av solcellsmoduler enligt IEC 61215/61646 och IEC 61730 och målsättningen är att inom en snar framtid bli ackrediterade, under förutsättning att vi kan identifiera ett tydligt behov hos industrin.

Litteratur om solenergi

Provning av ackumulatorsystem för vedpanna och solvärme. SP AR 1998:13
(PDF-fil 977 kb).
Sol till både vatten och värme. Beställs från Formas eller telefon 08-775 40 00,
fax 08-775 40 10.
Solvärmesystem för småhus, kursmaterial för installatörer. (PDF 2,6 Mb)
Solvärmeboken, m.fl. L Andrén. DrivKraft 

Aktuella internetadresser

Solelprogrammets hemsida hos Energimyndigheten och hos Elforsk
Energideklaration av soluppvärmda tappvarmvattensystem
Svenska solenergiföreningen (branschförening med div info till företag och privatpersoner) - http://www.svensksolenergi.se
Solar Keymark Europeisk certifiering av solvärmeprodukter.
QAiST Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology Europeiskt forskningsprojekt avslutat 2012. 

 

Solenergi - Beständighet

På SP utför vi beständighetsprovning och livslängdsbedömning av både polymera och metalliska material inom området solenergi.Läs mer...

Solenergi - Forskning och internationellt samarbete

SP har en framträdande roll i ett europeiskt nätverk som innefattar testinstitut, industriföretag och certifierare där den europeiska Solar Keymark-certifieringen löpande diskuteras, revideras och vidareutvecklas.Läs mer...

Kvalitetsmärkning av solfångare

Välj en solfångare med Solar Keymark! Även om det i dag inte finns några myndighetskrav på att man skall använda kvalitetsmärkta solfångare, vill vi på SP starkt förorda att du väljer en solfångare som är Solar Keymark-certifierad. Läs mer så förstår du varför. Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: