Solenergi - Beständighet

På SP har vi mycket stor erfarenhet av beständighetsprovning och livslängdsbedömning av både polymera och metalliska material inom området solenergi.
International Energy Agency

Vi har under ca 15 år, inom ramen för International Energy Agency – IEA, deltagit i utveckling av beständighetstester för en rad olika solfångarkomponenter och -material såsom absorbatorytor, reflektorer, och glasningsmaterial. Vid sidan av ”IEA-testerna” har vi även tester för de flesta typer av material som förekommer i ett solfångarsystem.

Avancerad utrustning

Vi har har en mycket omfattande utrustningspark för artificiell åldring motsvarande både inom- och utomhusklimat (värmeskåp, klimatkammare, weather-o-metrar). Vidare har vi mycket avancerad utrustning för utvärdering av de eventuella förändringar som uppkommer till följd av åldring t ex TOF-SIMS, FTIR- och UV-VIS-NIR-spektroskopi, mekanisk testutrustning, elektronmikroskopi, etc.

Skadeutredningar

Vi utför även skadeutredningar av de flesta typer av material och kan också vara behjälpliga vid val av material. Inte minst gäller detta vid val av polymera material. Det börjar idag dyka upp solfångare mer eller mindre helt i plastmaterial.

Ackumulatortank

En viktig del av ett solvärmesystem är ackumulatortanken, vars roll är att värma upp och lagra vatten för uppvärmning och tappvarmvatten. Eftersom komponenter i en ackumulatortank står i kontakt med vatten finns det risk för korrosionsangrepp. Beroende på bl.a. temperatur, syrehalt, pH och hårdhet är ett vatten mer eller mindre korrosivt mot olika material. För att en ackumulatortank ska kunna användas i många år måste krav på material, materialkombinationer och vatten ställas.
I detta sammanhang utför vi teoretisk utvärdering av ackumulatortank och varmvattenberedare. I de flesta fallen sker utvärderingen utgående enbart från tillverkarens dokumentation som beskriver anläggningen med uppgifter om samtliga komponenter. Om nödvändigt eller överenskommet i kontrollavtalen kan en invändig granskning ske genom att öppna ackumulatorn och eventuellt skära upp komponenter. Utgångspunkten är en riskbedömning med hänsyn till korrosionsangrepp för komponenter var för sig samt en kombination av komponent. Vattenparametrar som är avgörande för korrosionsbeständighet av vissa komponenter anges också. Den teoretiska utvärderingen bygger på allmänna kunskaper i korrosions- och materiallära.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.