Solvärme - Standarder och metoder för provning

RISE har mångårig erfarenhet från provning och utvärdering av termiska solenergiprodukter. Vi deltar aktivt i standardiseringsarbete både nationellt och internationellt och har därför god kännedom om nuvarande och kommande krav.

Till oss kommer kunder som:

  • är intresserade av att driva ett tillämpat forskningsprojekt
  • vill utvärdera en produkt eller ett system eller bara få ett kvitto på att produktens prestanda motsvarar den utlovade
  • önskar få en produkt provad enligt en viss standard och/eller få den certifierad

Vi har ett omfattande internationellt engagemang och ett mycket stort nätverk som omfattar institut, universitet och industriföretag.

Ett urval av RISE provningsmetoder för solvärme

Produktcertifiering av solfångare och solvärmesystem (Solar Keymark och SRCC)

Solar Keymark ersatte 2003 RISE egen produktcertifiering för solfångare, P-märkningen. Solar Keymark är en europeisk certifieringsstandard som skapades för att kvalitetssäkra de produkter som säljs i Europa. SRCC (Solar Rating and Certification Corporation) är den amerikanska motsvarigheten med samma syfte som Solar Keymark. RISE är både ett ackrediterat testlabb och certifieringsorgan för Solar Keymark-certifiering av solvärmeprodukter. Hör av dig till oss om våra erbjudanden.

Mer information om Solar Keymark- och SRCC-märkning av solfångare, se även vår förteckning över Solar Keymark-certifierade solfångare.


Ackumulatortankar och soluppvärmda varmvattensystem

Ekodesignkraven innebär att produkten framöver måste ha viss energieffektivitet för att få placeras på den europeiska marknaden. Energimärkningskraven däremot gör tydligt för konsumenten hur energieffektiv produkten är och ger kunden möjlighet till ett aktivt val mot energieffektivare produkter.
Mer information om vad RISE kan erbjuda inom Ekodesign och Energimärkning.


Förutom ovan nämnda krav - som ställs på produkten från ekodesign och energimärkning -kan RISE även erbjuda en mer komplett och dynamisk provning av ackumulatortanken genom en P-märkning.

Systemprovningar

Ett annat exempel på provningar är tester av kompletta systemkombinationer med exempelvis solvärme, ackumulatortank och biobränslepanna/kamin/värmepump. RISE har tidigare erfarenheter från ett antal forskningsuppdrag inom detta område. Mer information om det senaste testet.

Energideklarationen omfattar både konventionella tappvarmvattensystem och så kallade sommarstugesystem med självcirkulation i solfångarkretsen. Mer information om vad RISE kan erbjuda.


Beständighetprovning och livslängdsbedömning

RISE har lång erfarenhet av beständighetsprovning och livslängdsbedömning av både polymera och metalliska material inom området solenergi. Vi kan utföra provningar för de flesta typer av material som förekommer i ett solfångar- eller solelsystem och har dessutom lång erfarenhet från IEAs utvecklingsarbete inom området. Vi kan erbjuda en omfattande utrustningspark för accelererad åldring och mycket avancerad utrustning för utvärdering av testerna.

Mer information om vår verksamhet inom beständighet med avseende på solfångar- och solelkomponenter.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.