Sortering av virke

Här ingår utveckling av mätmetoder för stockar, sågat virke, ämnen m m med avseende på utseendet (kvistar, sprickor, kådlåpor, blånad, kärnvedsandel m m) formfel (rakt virke) och hållfasthet.

Sortering innebär att med olika tekniker detektera mått, geometri, särdrag och defekter. Teknikerna kan utnyttja t ex ljus, röntgen eller laser för att via kameror, datorstödd bildbehandling och beräkningsalgoritmer fastställa olika egenskaper och kvalitet hos stockar och sågad vara. I kvalitetsbegreppet kan t ex ingå hållfasthet, rakhet, mängd och typ av kärnved eller förekomst av sprickor.

Exempel på projekt

 • SortSim
  Ett avancerat verktyg för utbildning i sortering av sågat virke och trämateriallära.  Mer information om SortSim hittar du i högerkolumnen.
 • Teknikutveckling för effektivare sågtimmermätning
  Målet är att genom teknisk utveckling och automation öka kapaciteten i sågtimmermätningen och samtidigt göra den både mer noggrann och billigare. Detta kräver utveckling av ny mätteknik.
 • LogScanner

  De senaste årens utveckling av LogScanner har lett till att vi har en utrustning som ser mycket lovande ut för att prognostisera kvalitetsutfallet redan på timmerstock. Sorteringsutfallet (se länk i högerkolumnen) vid de provsågningar som är gjorda är mycket bra. Detta leder till att ett flertal sågverk funderar över en investering i utrustningen.

  Vi har ännu inte kartlagt alla de möjligheter en LogScanner kan bidra med till de enskilda sågverken. Det är tydligt att utrustningen är överlägsen andra metoder att kvalitetssortera timmer mot önskade slutprodukter.

  Målet är att driftsätta och sprida kunnandet om att kundsortera med LogScanner genom kontinuerlig drift med olika sortering för insamlig av driftstatistik, specifika kundsorteringar för statistik vad gäller färdigvarans kvalitetsutfall och timmerklassers volymsutfall, utvecklande av verktyg för att hitta riktiga gränsvärden för olika sorteringar och därigenom underlätta användandet av utrustningen.

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Anders Lycken

Tel: 010-516 62 13

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.