RISE Våtrum

RISE Våtrum är den naturliga parten för olika aktörer inom våtrumsområdet vad gäller forskning och innovation, provning, skadeutredningar, utbildning, certifiering m m. RISE Våtrum har en unik samlad kompetens och heltäckande resurser.

Vattenskador är den vanligaste typen av skador i bostäder och kostar samhället årligen 6 miljarder kronor enligt www.vattenskadecentrum.se. Andra källor anger 10 miljarder kronor årligen. Vattenskador är inte bara dyrbara att åtgärda utan påverkar också arbetsmiljö, boendemiljö och leder till onödig användning av resurser.

Med detta som bakgrund gör RISE en insats genom att intensifiera sin verksamhet inom området och samla hela RISE-koncernens kompetens inom våtrumsområdet under namnet SP Våtrum.

Vårt mål är att samordna, utveckla och marknadsföra RISE-koncernens hela kompetens och resurser inom våtrumsområdet så att samhällets kostnader för vattenskador kan reduceras under kommande år.

RISE-koncernen har en omfattande kompetens och tjänster inom våtrumsområdet, några exempel är:

  • Provning enligt många standardiserade metoder, främst enligt ETAG 022 för typprovning som underlag för certifiering
  • Specialprovningar av t ex prefabricerade badrumsmoduler, hjälpmedel för funktionshindrade m m
  • Skadeutredningar på våtutrymmen
  • Fuktberäkningar av olika konstruktionsutformningar av våtutrymmen.
  • Certifiering av våtrumsprodukter och sammansatta våtrumssystem genom CE-märkning och P-märkning
  • Provning och certifiering av anslutning av tätskikt till väggnära golvbrunnar
  • "Nordic Quality"-certifiering av WC, tvättställ, sanitetsarmatur, duschväggar och kabiner enligt EN-standarder där krav sammanställts i SBC (särskilda bestämmelser för certifiering) (www.instacert.com)
  • P-märkning av byggsystem för ytterväggar avsedda för våtutrymmen (läs mera här

Det har under årens lopp bedrivits en del forskningsprojekt. Nedan ges några exempel:

 

Relaterad information

Dokument

Infoblad

Se även

Certifierade produkter
Certifierad fuktskydd för våtrum (databas)Certifierad våtrumsskivor (databas)

Kontaktpersoner

Allmänna frågor om RISE tjänster
Ulf Antonsson

Tel: 010-516 53 19

Provning i laboratorier
Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Bengt Nordling

Tel: 010-516 55 07

Roger Davidsson

Tel: 010-516 56 54

Skadeutredningar
Anders Jansson

Tel: 010-516 57 26

Certifiering, CE- och P-märkning
Ulf Antonsson

Tel: 010-516 53 19

Utbildningar
Anders Jansson

Tel: 010-516 57 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.