Certifierad Specialist Ledningssystem

2 personer samtalarCertifiering som "Specialist Ledningssystem LSL" utgör ett kvitto på individens kunskap och kompetens om kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär ett bevis på att individen har kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ett ledningssystem för kvalitets- och miljöledning.

Företag och organisationer som använder sitt ledningssystem för att hantera förändring och driva förbättringar får genom personcertifiering ut större effekt, vilket bidrar till att du gör saker bättre, billigare och snabbare.

 

Certifieringar ger en bekräftelse på att medarbetare är väl kvalificerade att tillämpa kunskaper inom ledningssystemsområdet. Det utgör utgångspunkten för hur individen också utvecklar sin kompetens och därigenom såväl sin karriär inom er organisation. En person som certifieras som SLS bedöms ha kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ledningssystem för kvalitets- och miljöledning. Det är endast personens kvalifikationer och kompetens inom verksamhetsutveckling som certifieras. Andra väsentliga områden som språkkunskaper, ledarskapsförmåga, kommunikationsförmåga och projektledningskunnande, vilka kan ha betydelse, omfattas inte av certifieringen i nuvarande skede.

Certifieringen är tills vidare stängd för nyansökan
Du som har pågående certifiering kommer fortsatt att ha giltigt certifikat. Däremot har vi beslutat att tills vidare stoppa ansökan för förstagångscertifiering. Anledningen är bristande efterfrågan på just denna produkt i sin nuvarande utformning.

 

Här nedan kan du  läsa om hur reglerna hittills har sett ut.

 

Certifieringsregler

Arbetslivserfarenhet och utbildning

Certifieringen av Specialist Ledningssystem vänder sig till dig som har följande bakgrund:

1) Gymnasieexamen eller likvärdigt
2) Minst 5 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem
3) Har arbetat inom följande områden som härrör från bl a innehåll, rekommendationer och krav i källorna ISO 9001 och ISO 14001: LedarskapProcessledning, Genomförande, Ständig förbättring, Revision/Uppföljning 

Arbetslivserfarenheten får vara max 10 år gammal.

 

Certifikats giltighetstid och omcertifiering
Certifikat har ställts ut med en maximal giltighet av 4 år. Efter fyra år har omcertifiering skett under förutsättning att innehavaren har varit yrkesverksam eller genomgått utbildning under minst hälften av denna tidsperiod, samt har klarat godkänt på skriftligt förnyelseprov. Beslut om omcertifiering har beviljats om dessa villkor varit uppfyllda.

Examination
Examinationen, dvs kunskapsprövningen, har prövat dina kunskaper inom ledarskap/kommunikation, processledning, genomförande, ständig förbättring, revision/uppföljning inklusive relaterade standarder.

 

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Hanna Magnusson

Tel: 010-516 63 04

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.