Certifierad Specialist Ledningssystem

2 personer samtalarGenom att certifiera dig som "Specialist Ledningssystem LSL" får du ett kvitto på din kunskap och kompetens om kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Du får ett bevis på att du har kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ett ledningssystem för kvalitets- och miljöledning.

Företag och organisationer som använder sitt ledningssystem för att hantera förändring och driva förbättringar får ut större effekt, vilket bidrar till att du gör saker bättre, billigare och snabbare.

Genom att certifiera dig får du en bekräftelse på att du är väl kvalificerad att tillämpa dina kunskaper inom ledningssystemsområdet. Det utgör utgångspunkten för hur du utvecklar din kompetens och därigenom såväl din karriär som din organisation. En person som certifieras som SLS bedöms ha kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ledningssystem för kvalitets- och miljöledning. Det är endast personens kvalifikationer och kompetens inom verksamhetsutveckling som certifieras. Andra väsentliga områden som språkkunskaper, ledarskapsförmåga, kommunikationsförmåga och projektledningskunnande, vilka kan ha betydelse, omfattas inte av certifieringen i nuvarande skede.

Riktar sig till
Certifieringen riktar sig till dig som arbetar som: miljöchef, kvalitetschef, miljö- eller kvalitetssamordnare/-ansvarig samt konsult. 

Certifiering av Specialist Ledningssystem, som tidigare utfärdades hos SIS, sker numera hos RISE, Research Institutes of Sweden. Från och med juli 2015 är du välkommen att ställa din ansökan direkt till oss på RISE.

RISE Certifiering
Box 553
37132  Karlskrona

 

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se 

 Gör så här:

1. Läs certifieringsreglerna (nedan) för att förstå kraven

2. Gör en formell ansökan till oss (online eller via blankett)

3. Logga in på vår Kundwebb (efter att ansökan registrerats) och ladda upp intyg på din utbildning, tjänstgöring mm

4. Avvakta information från din handläggare

5. När du fått besked skriver du kunskapsprov för certifieringen via oss eller av oss godkänd utbildare

 

Certifieringsregler

Arbetslivserfarenhet och utbildning

Certifieringen av Specialist Ledningssystem vänder sig till dig som har följande bakgrund:

1) Gymnasieexamen eller likvärdigt
2) Minst 5 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledningssystem
3) Har arbetat inom följande områden som härrör från bl a innehåll, rekommendationer och krav i källorna ISO 9001 och ISO 14001: LedarskapProcessledning, Genomförande, Ständig förbättring, Revision/Uppföljning 

Arbetslivserfarenheten får vara max 10 år gammal.

 

Certifikats giltighetstid och omcertifiering
Certifikat ställs ut med en maximal giltighet av 4 år. Efter fyra år kan omcertifiering ske under förutsättning att innehavaren har varit yrkesverksam eller genomgått utbildning under minst hälften av denna tidsperiod, samt har klarat godkänt på skriftligt förnyelseprov. Beslut om omcertifiering kan beviljas om dessa villkor är uppfyllda.

Examination
Examinationen, dvs kunskapsprövningen, prövar dina kunskaper inom ledarskap/kommunikation, processledning, genomförande, ständig förbättring, revision/uppföljning inklusive relaterade standarder.

Du som är intresserad av att skriva kunskapsprov, anmäl ditt intresse till tentamen.person@ri.se

Tidigare kund hos SIS?

Du som har varit kund hos SIS för din certifiering är nu välkommen till oss på RISE Certifiering. Läs gärna informationsbrevet. Vi är tacksamma om du vill använda blanketten "Kunduppgifter" att uppdatera dina kontakt- och certifikatsuppgifter till oss.

 

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Hanna Svensson

Tel: 010-516 63 04

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: