Sportbeläggningar

SportbeläggningarSP har landets största samlade resurs för provning av sportbeläggningar. Vi täcker in ytegenskaper och mekaniska egenskaper såväl som brand-provningar och kemiska analyser av beläggningar.
 

Vad klassas som sportbeläggningar?

Det finns ett flertal olika beläggningar som klassas som sportbeläggning:

  • Sportgolv för sporthallar och gymnastiksalar
  • Sportbeläggningar för friidrottsanläggningar, både för inom- och utomhusbruk
  • Konstgräs för både elit- och breddfotboll
  • Idrotts- och gymnastikmattor
  • Golvbeläggningar för motionsgymnastik
  • Syntetiska beläggningar för tennis och multisport (utomhus).

 

Sportgolv, inomhus

Sportgolv, inomhus
 

SP utför provningar enligt specifikationen SS-EN 14904 som ligger till grund för CE-märkning. Standarden specificerar kraven för ytans beskaffenhet på multi-sportgolv för inomhusanläggningar. Den täcker även hela golvsystemet med underliggande konstruktion såväl prefabricerat som byggt på plats eller en kombination av dessa. 

 

Sportbeläggningar, inom- och utomhus

Sportbeläggningar, inom- och utomhus
 

SP utför provningar enligt specifikationen SS-EN 14877. Standarden specificerar kraven för syntetiska beläggningar, både på platsen byggda och prefabricerade, för utomhus anläggningar. Den omfattar syntetiska beläggningar för följande applikationer: friidrott, tennis och multi-sport. 

 

Konstgräs, elit- och breddfotboll mm.  

Konstgräs, elit- och breddfotboll mm.
 

SP utför provningar av konstgräs enligt specifikationen SS-EN 15330, ”FIFA Quality Concept for Football Turf” samt för "Nordic Test Certificate". De allra flesta proven utförs som fältprov, provning på plats. Där utöver görs några i laboratoriemiljö. Specifikationen omfattar konstgräsbeläggningar för bl.a. följande applikationer; fotboll, tennis och multi-sport.

 

Analyser mm.

Analyser mm.
 

SP utför kemiska analyser på konstgräsmaterial. Analyser som utförs är t.ex. lakningar och totalhaltsbestämningar av ingående material, där vi bestämmer halter av metaller (bla. bly och zink), ftalater, fenol och PAH.

Vi har sedan länge stor erfarenhet av att mäta vilka kemiska ämnen som avgår till luften, något som vi även kan göra på den här typen av material. Andra mätningar av luftkvalitet är analys av damm och lukt.

 

Brandprovningar

Brandprovningar
 

SP utför Euroklassning av golvbeläggningar enligt EN 13501-1. Två brandprovningsstandarder används för att prova golvmaterialet.

  • EN ISO 9239-1 - mätning av antändning, flamspridning och rökutveckling på en horisontell provkropp
  • EN ISO 11925-2 - mätning av antändning och flamspridning på en vertikal provkropp.

 

Lekplatser, fallskydd

Lekplatser, fallskydd
 

SP utför provningar på falldämpande underlag för lekplatser enlig SS-EN 1177. Standarden behandlar lösfyllnadsmaterial såsom sand, grus, bark men även stötdämpande mattor och skivor. Vid provningen beräknas ett skadekriterium HIC (Head Injury Criterion).

Kommuner kräver numera att företag som anlägger lekplatser kan visa att underlagets falldämpande förmåga är provad och uppfyller kraven.

 

Mekanisk komfort hos golv

Mekanisk komfort hos golv
 

Den mekaniska komforten hos ett golv i offentlig miljö har uppmärksammats under senare år. Alltför stumma golv på platser där man står och går under långa arbetspass kan leda till värk och besvär i fötter, knän, höfter och rygg.

SP kan utföra mätningar av stötupptagning, deformation, friktion, mm, och på så sätt bestämma den mekaniska komforten hos ett golv. Dessa mätningar kan utföras hos SP såväl som på plats hos kund.

 

Ackreditering

Ackreditering 

SPs ackreditering är ett formellt erkännande att vi är kompetenta att utföra specificerade provningar, mätningar, certifieringar etc. Ackrediteringen gör det enkelt för tillverkaren att få internationell acceptans för resultaten från SP.

 

Exempel på ackrediterade provningar

Bollrullning - SS-EN 12234 Skrymdesitet - SS-EN 13041
Brandprov - SS-EN 13501-1 Sned bollstuds - SS-EN 13865
Deformation - SS-EN 14809 Stötupptagning - SS-EN 14808
Draghållfasthet - SS-EN 12230 Tjocklek på ytskikt - SS-EN 1969
Formaldehydemission - SS-EN 717-1 Tuftlängd - ISO 2549
Friktion (halka) - SS-EN 13036-4 Tuftantal - ISO 1763
Jämnhet - SS-EN 13036-7 Vatteninfiltration - SS-EN 12616
Kornform - SS-EN 14955 Vertikal bollstuds -SS-EN 12235
Kornstorlek - SS-EN 933-1 Ytvikt - ISO8543
Rotationsmotstånd - SS-EN 15301-1  

 

Exempel på övriga provningar 

Lakvattenanalys PAH innehåll
Lukt PCP innehåll
HIC-test Rullande last
Intrycksmotstånd Glansmätning 
Lutning/avvägning  

Relaterad information

Tjänster

ByggGolvmaterialPlast och gummi

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.