Datablad SS-EN 12228

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 12228:2002 Sportbeläggningar – Syntetiska ytskikt – Bestämning av fogars motståndsförmåga.
Engelsk titel:
SS-EN 12228:2002 Surfaces for sports areas – Determination of joint strength of synthetic surfaces.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.

 

Exempel på produkter som kan provas med denna metod

De alla flesta typer av konstgräsbeläggningar där uppmätning av fogars motståndsförmåga är av intresse.

Materialåtgång vid provning

 Konstgräs Metod 1: Fem provbitar (400 x 100 mm).
Metod 2: Tio provbitar (250 x 100 mm) tagna från fem större provbitar (min 250 x 200 mm)

 

Så här går provningen till

Metod 1(dragprov): Provkroppen monteras i en dragprovningsmaskin och dras isär med en hastighet av 100 mm/min. Ett automatiskt mätsystem registrerar kraften vid brott eller max uppmätt kraft. Provet upprepas för övriga provkroppar
Metod 2 (rivprov): Provkroppen monteras i en dragprovningsmaskin och rivs isär med en hastighet av 100 mm/min. Ett automatiskt mätsystem registrerar medelkraften under rivprovet. Provet upprepas för övriga provkroppar
Resultatet redovisas som:
Metod 1: medelvärde av kraften i N/mm2 samt typ av brott.
Metod 2: medelvärde av kraften i N/mm2 samt typ av brott.
 

 

Övrig information

Liknande provningsmetoder, EN 684 Golvmaterial – bestämning av fogstyrka.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.