Datablad EN 12230

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 12230:2003 Sportbeläggningar – Syntetiska ytskikt – Bestämning av hållfasthetsegenskaper.
Engelsk titel:
SS-EN 12230:2003 Surfaces for sports areas – Determination of tensile properties of synthetic surfaces.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.

 

Exempel på produkter som kan provas med denna metod

De alla flesta typer av konstgräsbeläggningar där uppmätning av hållfasthetsegenskaper är av intresse.


Materialåtgång vid provning

 Konstgräs Minst sex provbitar (150 x 40 mm, ”hundbensprovkropp”).

 

Så här går provningen till
 

Provkroppen monteras i en dragprovningsmaskin utrustad med en extensometer och dras isär med en hastighet av 50 mm/min. Ett automatiskt mätsystem registrerar kraften och längdförändringen vid brott eller max uppmätt kraft. Provet upprepas för övriga provkroppar
Resultatet redovisas som antalet utförda prov, enskilda värden och medelvärde för dragspänning i kPa.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.