Datablad 12234

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 12234:2002 Sportbeläggningar – Bestämning av rullningsbeteendet hos boll.
Engelsk titel:
SS-EN 12234:2002  Surfaces for sports areas – Determination of ball roll behaviour.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där bollens rullningsegenskaper är intressanta.


Materialåtgång vid provning

Multi-sport Provas på befintlig anläggning.
Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen). Alt. på en provbit med minst bredden 1.5 meter och tillräckligt lång så att bollen stannar innan 250 mm från bortre kanten av provbiten.


Så här går provningen till

Bollen släpps från en bollramp med höjden 1m, lutningen 45° och en nedre radie av 500mm. Bollen får rulla tills den stannar och rullängden mäts upp.
Fem rullprov görs i varje riktning beläggningen ska testas för.
Resultatet redovisas som ett medianvärde i meter, för varje rullningsriktning.

 

Övrig information

Liknande provningsmetod, FIFA Test Method 03.


Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.