Datablad 12235

 

Provningsmetod

Svensk titel: SS-EN 12235:2004 Sportbeläggningar – Bestämning av vertikal bollstuds.
Engelsk titel: SS-EN 12235:2004  Surfaces for sports areas – Determination of vertical ball behaviour.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod


Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där bollens studs egenskaper är intressanta.


Materialåtgång vid provning

 

Ytelastisk golvkonstruktion Provas på befintlig anläggning. Alt. på en provbit om min 3,5 × 3,5 m, tillsammans med ev. övriga komponenter i golvkonstruktionen.
Punktelastisk golvkonstruktion Provas på befintlig anläggning. Alt. på en provbit om min 0.5 × 0.5 m, tillsammans med ev. övriga komponenter i golvkonstruktionen.
Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen)

 

Så här går provningen till

Bollen släpps från en ställning med specificerad höjd (olika för olika bolltyper). En akustisk mätutrustning registrerar tiden mellan första och andra studsen. Studshöjden räknas ut genom en matematisk formel. Fem prov utförs vid varje provplats
Resultatet redovisas som ett medianvärde i procent av förlorad studshöjd jämfört mot referensytan, för varje provplats. 


Övrig information

Liknande provningsmetod, FIFA Test Method 01.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.