Datablad EN 12616

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 12616:2003 Sportbeläggningar – Bestämning av vatteninfiltrationshastighet.
Engelsk titel:
SS-EN 12616:2003 Surfaces for sports areas – Determination of water infiltration rate.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportbeläggningar samt övriga beläggningar där vatteninfiltrations-hastigheten är intressant.


Materialåtgång vid provning

 Sportbeläggning  Komplett sportbeläggning, 1 x 1 m, alt. prov på befintlig anläggning.
 Konstgräs  Komplett konstgrässystem, 1 x 1 m, alt. prov på befintlig anläggning.

 

Så här går provningen till

En yttre och en inre stålcylinder placeras på beläggningen och förseglas mot beläggningen (t.ex. med fett). Fyll på vatten i både den yttre och den inre cylindern tills ett jämt flöde uppnås. Vattennivån i den yttre cylindern får inte avvika mer än ±2mm från nivån i den inre cylindern. Den inre cylinderns vattendjup skall vara 30±1 mm. Mät tiden det tar för vattnet i den inre cylindern att sjunka 20 mm eller hur många millimeter vattnet sjukit på 30 minuter.
Resultatet redovisas som ett enskilt värde i mm/tim, för varje provplats.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.