Datablad 13036-4

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 13036-4 Ytegenskaper för vägar och flygfält – Del 4: Mätning av en ytas friktionsegenskaper - pendelmetoden
Engelsk titel:
SS-EN 13036-4  Road and airfield surface characterisatics – Part 4: Method for measureing os slip/skid resistance of a surface – The pendulum test


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904 Sportbeläggningar – Inomhusytor avsedda för olika sporter – Specifikation. Detta är en av egenskaperna som måste deklareras vid CE-märkning.
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.

Metoden kan även användas för att mäta friktionsegenskaper hos andra typer av golv, t.ex. komfortgolv.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där friktionsegenskaper är intressanta.


Materialåtgång vid provning

Yt- och punkt-elastisk golvkonstruktion Provas på befintlig anläggning. (en sportbeläggning provas på minst fem ställen)
Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen)

 

Så här går provningen till

En pendelarm med längden 514mm och vikten 1.5 kg monteras på pendelutrustningen. På pendelarmens fjädrande undersida fästs ett väl specificerat gummiblock. Pendelarmen justeras in så att gummiblocket släpar i underlaget under en sträcka av 126mm. Pendelarmen släpps från horisontellt läge och PTV-värdet, Pendulum Test Value, registreras.
Resultatet redovisas som ett PTV-värdet (halk-värde) baserat på medelvärdet av fem tester på varje provplats.

 
Övrig information

Liknande provningsmetod, FIFA Test Method 07.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.