Datablad EN 13036-7

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 13036-7 Ytegenskaper för vägar och flygfält – Del 4: Mätning av singulära ojämnheter på vägbeläggningar - Rätskenemetoden
Engelsk titel:
SS-EN 13036-7  Road and airfield surface characterisatics – Part 4: Irregularity measurement of pavement courses: the straightedge test


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904 Sportbeläggningar – Inomhusytor avsedda för olika sporter – Specifikation.
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.

 

Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportbeläggningar samt övriga beläggningar där uppmätning av ojämnhet är intressant.


Materialåtgång vid provning

Sportbeläggningar Provas på befintlig anläggning. (en sportbeläggning provas på minst fem ställen)
Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen)

 

Så här går provningen till

En 3 meter lång rätskiva ställs vinkelrätt mot beläggningen. Eventuella glipor mellan beläggningen och rätskivans underkant mäts upp med hjälp av en mätkil. Uppmätt värde avrundas till närmast hel millimeter. Mätningen utförs i olika riktningar på beläggningen.
Resultatet redovisas som antalet avvikelser mot i specifikationen angivna krav och för varje uppmätt riktning. 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.