Datablad EN 13865

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 13865:2004 Sportbeläggningar – Bestämning av bollstuds hos vinklad boll.
Engelsk titel:
SS-EN 13865:2004  Surfaces for sports areas – Determination of angled ball behaviour.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där bollens sneda studs- egenskaper är intressanta.


Materialåtgång vid provning

Sportbeläggning  Provbit om 1,0 × 1,0 m, tillsammans med ev. övriga komponenter i golvkonstruktionen alt. på befintlig anläggning.
Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen)

 

Så här går provningen till

Bollen skjuts ut från en bollkanon med en specificerad hastighet (olika för olika bolltyper). Kanonmynningens höjd över och vinkel mot beläggningen är specificerad (olika för olika bolltyper). En radar- mätutrustning registrerar hastigheten på bollen precis före och efter första studsen. Fem prov utförs vid varje provplats
Resultatet redovisas som ett medelvärde i procent av hastighetsförlusten för varje provplats. 

 
Övrig information

Liknande provningsmetod, FIFA Test Method 02.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.