Datablad EN 14808

 

  

Provningsmetod

Svensk titel: SS-EN 14808 Sportbeläggningar – Stötdämpande förmåga.
Engelsk titel: SS-EN 14808 Surfaces for sports areas – Determination of shock absorption.


Huvudsakligt användningsområde

Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN  14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904 Sportbeläggningar – Inomhusytor avsedda för olika sporter – Specifikation. Detta är en av egenskaperna som måste deklareras vid CE-märkning.
Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.

Metoden kan även användas för att mäta stötupptagande förmåga hos andra typer av golv, t.ex. komfortgolv.

 
Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där stötupptagande förmåga är intressant.


Materialåtgång vid provning

Ytelastisk golvkonstruktion  Komplett golvkonstruktion, 3,5 × 3,5 m alt. på befintlig anläggning.
Punktelastisk golvkonstruktion  Provbit om 1,0 × 1,0 m, tillsammans med ev. övriga komponenter i golvkonstruktionen alt. på befintlig anläggning.
Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen)

 

Så här går provningen till

En vikt på 20,0 kg släpps från 55 mm höjd på en fjäder med en fjäderkonstant på 2 000 N/mm. Fjädern vilar på en lastcell som registrerar maxkraften.
Värdet för den provade sportbeläggningen jämförs med en referenskraft mätt upp genom att prova på solid betong.
Resultatet redovisas som en procentsats av hur mycket bättre provet är jämfört med ett helt stumt underlag på att dämpa kraften.

 

Övrig information

Liknade provningsmetoder, FIFA Test Method 04.

 


 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.