Datablad EN 14809

 

 

Provningsmetod

Svensk titel: SS-EN 14809 Sportbeläggningar – Bestämning av vertikal deformation.
Engelsk titel: SS-EN 14809 Surfaces for sports areas – Determination of vertical deformation.


 Huvudsakligt användningsområde

Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation. 
Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904  
Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan. 
Metoden kan även användas för att mäta vertikal deformation hos andra typer av golv.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där vertikal deformation egenskaper är intressant.


Materialåtgång vid provning

Ytelastisk golvkonstruktion Komplett golvkonstruktion, 3,5 × 3,5 m alt. på befintlig anläggning.
 
Punktelastisk golvkonstruktion   Provbit om 1,0 × 1,0 m, tillsammans med ev. övriga komponenter i golvkonstruktionen alt. på befintlig anläggning. 
Konstgräs  Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen) 


Så här går provningen till

En vikt på 20,0 kg släpps från 120 mm höjd på en fjäder med en fjäderkonstant på 40 N/mm. Fjädern vilar på en lastcell som registrerar maxkraften. Två lägesgivare placeras symetriskt 125 mm från utrustningens centrum och registrerar beläggningens deformation då vikten släpps.
Resultatet redovisas som ett millimetervärde av hur mycket beläggningen deformeras (sviktar) på grund av påförd kraft. 

 
Övrig information

Liknande provningsmetod, FIFA Test Method 05.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.