Datablad EN 1516

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 1516:1999 Sportbeläggningar – Bestämning av motståndsförmåga mot intryck.
Engelsk titel:
SS-EN 1516:1999  Surfaces for sports areas – Determination of resistance to indentation.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där motståndsförmågan mot intryck är intressant.


Materialåtgång vid provning

Sportbeläggning Tre materialprov med minimum måtten 300 x 300 mm samt underliggande golvkonstruktion.

 

Så här går provningen till

Ett don med diametern 25 mm och vikten 0.3 kg placeras i mitten på provet. En testvikt på 50 kg sänks sakta ner mot donet. Efter 5 timmar lyfts testvikten upp. Intrycksdjupet mäts efter 5 minuter och efter 24 timmar.
Tre intrycksprov görs på varje sportbeläggning.
Resultatet redovisas som ett medelvärde i millimeter för sportbeläggningen. 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.