Datablad EN 1517

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 1517:1999 Sportbeläggningar – Bestämning av stötmotståndsförmåga.
Engelsk titel:
SS-EN 1517:1999  Surfaces for sports areas – Determination of resistance to impact.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904

 
Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där motståndsförmåga mot slag intryck är intressant.


Materialåtgång vid provning

Sportbeläggning Ett materialprov med minimum måtten 300 x 300 mm samt underliggande golvkonstruktion.

 

Så här går provningen till

Ett don med diametern 11 mm och vikten 0.8 kg släpps från höjden 1m och får falla fritt i ett styrande rör mot provbeläggningens mittpunkt. Provbeläggningen undersöks med avseende på sprickor, delaminering eller kvarstående intryck.
Resultatet redovisas med en beskrivning av eventuella skador för sportbeläggningen. 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.