Datablad EN 15301-1

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 15301-1:2007 Sportbeläggningar – Bestämning av rotationsmotstånd.
Engelsk titel:
SS-EN 15301-1:2007  Surfaces for sports areas – Determination of rotational resistance.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där rotationsmotstånd är intressant.


Materialåtgång vid provning

Konstgräs Provas på befintlig anläggning. (en fotbollsplan provas på minst fem ställen)

 

Så här går provningen till

Utrustningen består av en tripod med en vridbar axel. På axeln är en testsula, vikter och en momentnyckel monterade, vikten tillsammans är 46 kg. Axeln med vikterna och testsulan lyfts upp 60 mm över beläggningen som skall testas och släpps. Momentnyckeln monteras och hela axeln roteras ett halvt varv. Provet utförs fem gånger vid varje provplats.
Resultatet redovisas som ett medelvärde i Newtonmeter, för varje provplats.

 

Övrig information

Liknande provningsmetoder, EN 12503-6 Idrotts-/gymnastikmattor, FIFA Test Method 06.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.