Datablad 1569

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 1569:2000 Sportbeläggningar – Bestämning av beteende vid rullande last.
Engelsk titel:
SS-EN 1569:2000 Surfaces for sports areas – Determination of the behaviour under a  rolling load.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för inomhusbruk (multi-sport) enligt EN 14904


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Alla typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där beteende vid rullande last är intressant.


Materialåtgång vid provning

 

Sportbeläggning Ett materialprov med minimum måtten 1500 x 1500 mm samt underliggande golvkonstruktion.

 

Så här går provningen till

Ett stålhjul med diametern 100 mm och bredden 30 mm och belastat med 150 kg, rullas fram och tillbaka över provbeläggningen 300 gånger med en hastighet av 1 m/s.
Provbeläggningen undersöks med avseende på sprickor, andra skador och intryckningsdjup överstigande 0.5 mm.
Resultatet redovisas som en beskrivning av eventuella skador och djup på eventuell kvarstående intryck hos sportbeläggningen.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.