Datablad 1969

 

Provningsmetod

Svensk titel:
SS-EN 1969:2000 Sportbeläggningar – Syntetiska ytskikt – Bestämning av tjocklek.
Engelsk titel:
SS-EN 1969:2000 Surfaces for sports areas – Determination of tickness of synthetic sports surfaces.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av sportbeläggningar för utomhusbruk (friidrott, tennis, multi-sport) enligt EN 14877 Sportbeläggningar – Syntetiska sportbeläggningar för utomhusbruk – Specifikation.
• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

De flesta typer av sportgolvsbeläggningar samt övriga golv där tjockleken är av intresse.


Materialåtgång vid provning

Sportbeläggningar Metod A: Provkropp med en diameter av 20 – 25 mm.
Metod B: Provning på plats.
Konstgräs Metod A: Provkropp med en diameter av 20 – 25 mm.
Metod B: Provning på plats.

Så här går provningen till

Metod A: Provkroppen läggs på en plan yta och tjockleken mäts upp med hjälp av en tjockleksmätare. Denna metod kan även användas för att mäta upp olika lager i beläggningen om den är uppbyggd av två eller flera lager.
Metod B: En mätsond bestående av tre mätstift med diametern 2 mm trycks ner genom beläggningen till underliggande hård yta. Tjockleken avläses.
Metod A: Resultatet redovisas som individuella resultat och som medelvärde i millimeter.
Metod B: : Resultatet redovisas som individuella resultat och som medelvärde i millimeter.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.