Datablad ISO 1763

 

Provningsmetod

Svensk titel:
ISO 1763:1986 Mattor – Bestämning av antalet luggar och/eller öglor per löpmeter och per yta.
Engelsk titel:
ISO 1763:1986 Carpets – Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.
• Bestämning av tufttäthet hos tuftade mattor.

 

Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Konstgräsbeläggningar och andra textila golvbeläggningar för vilka uppmätning av antalet tuftar och/eller öglor per löpmeter och/eller per yta är av intresse.


Materialåtgång vid provning

Konstgräs Fyra provbitar där kantlängden är tillräcklig för att innehålla minst 41 st tuftar och/eller öglor och inte kortare än 100 mm.
 

Så här går provningen till

Längs kanten på varje provbit räknas 41 st tuftar och/eller öglor samt deras mellanrum, avståndet uppmäts. Om avståndet är under 100 mm fortsätter man räkna antalet luggar och/eller öglor till avståndet är över 100 mm. Mätningen skall göras i längd- och tvärriktningen.
Resultatet redovisas som antalet luggar och/eller öglor per löpmeter eller per ytenhet.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.