Datablad ISO 2549

 

Provningsmetod

Svensk titel:
ISO 2549:1972 Handknutna mattor – Bestämning av lugglängd över den vävda ytan.
Engelsk titel:
ISO 2549:72 Hand-knotted carpets – Determination of tuft leg length above the woven ground


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.

 

Exempel på produkter som kan provas med denna metod

De alla flesta typer av konstgräsbeläggningar där uppmätning av lugglängd är av intresse.


Materialåtgång vid provning

 Konstgräs   En provkropp minst 100 x 100 mm.

 

Så här går provningen till

Placera mättolken mellan två rader av luggar och se till att mättolken är i kontakt med vävda ytan. Använd tolken till att ställa luggarna vinkelrätt mot den vävda ytan och läs av längden.
Resultatet redovisas som längden i millimeter för varje enskild mätplats värde samt medelvärdet för produkten.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.