Datablad ISO 4919

 

Provningsmetod

Svensk titel:
ISO 4919:1979 Mattor – Bestämning av luggars lossdragningskraft.
Engelsk titel:
ISO 4919:1979 Carpets – Determination of tuft withdrawal force.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.
• Provning av tuftade mattor.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Konstgräsbeläggningar och andra textila golvbeläggningar för vilka uppmätning av tuftarnas lossdragningskraft är av intresse.


Materialåtgång vid provning

Tuftade mattor  Minst fem provbitar (minst 100 x 100 mm) från olika ställen tvärsöver mattans bredd.
Konstgräs Minst fem provbitar (minst 100 x 100 mm) från olika ställen tvärsöver mattans bredd.

Så här går provningen till

Provkroppen placeras på ett plant underlag och nedre provkroppsklämman (min 60 x 60 mm med ett utstansat hål med radien 12 mm) fästs mot provkroppen. En tuft fästs till övre klämman. Tuften dras loss och kraften registreras. Minst 20 st tuftar skall dras loss.
Resultatet redovisas som antalet lossdragna tuftar och medelvärde för kraften.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.