Datablad ISO 8543

 

Provningsmetod

Svensk titel:
ISO 8543:1998 Textila golvbeläggningar – Metoder för bestämning av massa (ytvikt).
Engelsk titel:
ISO 8543:1998 Textile floor coverings – Methods for determination of mass.


Huvudsakligt användningsområde

• Klassificering av konstgräsbeläggningar (landhockey, fotboll, rugby, tennis, multi-sport) enligt EN 15330 Sportbeläggningar – Konstgräs för utomhusbruk – Del 1: Specifikation för syntetisk gräsplan.
• Provning av tuftade mattor.


Exempel på produkter som kan provas med denna metod

Konstgräsbeläggningar och andra textila golvbeläggningar för vilka uppmätning av tuftarnas lossdragningskraft är av intresse.


Materialåtgång vid provning

Tuftade mattor Minst fyra provbitar (200 x 200 mm).
Konstgräs  Minst fyra provbitar (200 x 200 mm).
 
Så här går provningen till

Total massa: Provkropparna vägs med en timmas mellanrum tills värdet inte varierar mer än 1% under en period av 3 timmar.
Total luggmassa: Provkropparna vägs med en timmas mellanrum tills värdet inte varierar mer än 1% under en period av 3 timmar. All lugg tas loss från provkropparna. Luggen vägs med en timmas mellanrum tills värdet inte varierar mer än 1% under en period av 3 timmar.
Resultatet redovisas som:
Total massa: antalet utförda prov, enskilda värden och medelvärde för massan per ytenhet. (vikt i gram per m2).
Total luggmassa: antalet utförda prov, enskilda värden och medelvärde för massan per ytenhet. (vikt i gram per m2). 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ingvar Demker

Tel: 010-516 53 08

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.