SP Trä bibliotek

Trätek rapporterSP Träs bibliotek hjälper dig med att ta fram information och litteratur om trä.

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

 

 

Detta innebär också att SP Trä bibliotek införlivas i den nya organisationen.
Beställning av Handböcker kommer framöver att ske genom Byggtjänst.

 

Har du frågor om trä? Vårt bibliotek kan säkert hitta svar med hjälp av våra specialister, hundratals vetenskapliga tidskrifter och facktidningar från hela världen, externa databaser samt vår bibliotekskatalog Tradok, där man även kan söka våra publikationer.

Vi publicerar och distribuerar mycket information om trä. Handböcker och handledningar är en stor del av detta. Många rapporter utkommer också i en förenklad, sammanfattad version som kallas för Kontenta.

Biblioteket finns på vår Stockholmsadress och är öppet för allmänheten efter överenskommelse.

Publikationerna är indelade i följande serier

Handbok/Handledning

Praktiska råd och tips.

Rapport

Redovisning av resultat från våra arbeten.

Kontenta

Kortfattad översiktlig beskrivning av ett resultat från våra arbeten. Enstaka exemplar är gratis.  

 

  Handbok Fukt i trä för byggindustrin  Fuktegenskaper, krav, hantering och mätning.
Boken kan beställas hos SP Trä. Pris 475 kr.
En CD medföljer handboken där boken finns som en sökbar pdf-fil. Ytterligare två filer medföljer - den ena med blanketter och checklistor och den andra med sammanfattningar från varje kapitel.

  

  Handbok om träfasader
Boken kan beställas hos SP Trä. Pris 250 kr.
Den innehåller anvisningar för utformning av hållbara träfasader och är baserad på befintlig kunskap om material, ytbehandling och konstruktionsdetaljer.

 

   Ladda ner broschyr SP Trä  Träteknik och träbyggande

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.