Handbok om träfasader

Handboken innehåller anvisningar för utformning av hållbara träfasader och är baserad på befintlig kunskap om material, ytbehandling och konstruktionsdetaljer. Konstruktionslösningar för stående och liggande panelbräder och limträpanel ingår. Handboken är avsedd för yrkesverksamma som arbetar med att skapa vackra och funktionella träfasader. Handboken har finansierats av TräCentrum Norr (TCN).

Beställ boken (250:- exkl moms och porto) >>

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.