Stål

SP utför hållfasthetsundersökningar, vikt- och dimensionskontroll, ytskyddskontroll och kemisk analys enligt befintliga standarder eller efter kundernas egna önskemål för att utvärdera överensstämmelse mot nationella byggnormer eller företagsspecifika kvalitetskrav.

SP har lång erfarenhet av undersökningar av armeringsprodukter och byggstål och dessa undersökningar görs till exempelvis i samband med:

  • Intern eller extern produktionskontroll
  • Leverans- och produktkontroll åt tredje part
  • Kvalitetssäkring i produktionsprocessen
  • Skadeutredningar

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Klas Johansson

Tel: 010-516 53 54

Linda Andersson

Tel: 010-516 68 07

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.