Förvaringsmedel

Arkivboxar och aktomslag

Arkivboxar tillverkade av papp och aktomslag av papper eller papp är de senast tillkomna materialen som omfattas av krav från Riksarkivet. Arkivboxar och aktomslag kan certifieras enligt svensk standard, SS-ISO 16245. Kraven omfattar styrkeegenskaper, funktionalitet och materialval.

Arbete med en internationell standard pågår. 

Etiketter

Det finns ett önskemål om att kunna märka arkivboxar med självhäftande etiketter. Kravet är att etiketterna skall sitta kvar under mycket lång tid. SP har undersökt ett antal etiketter på uppdrag av Riksarkivet och formulerat en kravspecifikation för etiketter, vilket ingår i Riksarkivets regler om tekniska krav.

Förvaringsmedel för fotografiska material

Valet av förvaringsmedel för fotografiska material har mycket stor betydelse för bildens beständighet. Provning kan utföras enligt ISO 18902, läs mer under tjänster till höger på sidan.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.