Ny metod för rakare virke

SP Trä har vidareutvecklat mätutrustningen Kärnved On-Line som även mäter fibervinkel. Utrustningen baseras på laser och bildbehandling och gör det möjligt att mäta både kärnved och fibervinkel under tvärtransport i sågverkens råsortering.

Försök vid Malå sågverk har visat att man kan producera väsentligt rakare virke genom att med den uppmätta fibervinkeln styra det mest skevningsbenägna virket till bottenpaket i torken. Resultaten presenteras i rapporten Mätutrustning för bestämning av fibervinkel och kärnvedsinnehåll vid tvärtransport av träprodukter i råsorteringen (SP Rapport 2006:16).

Relaterad information

Kontaktpersoner

Anders Lycken

Tel: 010-516 62 13

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.