Svanenmärkning

SP utför funktionstest av kompostbehållare enligt de kriterier som Nordisk Miljömärkning Svanen ställt upp.

Funktionstestet innebär att SP provar om själva komposteringsprocessen fungerar som den ska med avseende på temperatur och volymminskning under komposteringen. Även lukt och lakvatten kontrolleras.

Kompostbehållaren utvärderas med avseende på konstruktion, mekanisk hållfasthet och isolering. Dessutom granskas bruksanvisning.

 

 

Funktionstest av andra produkter såsom t.ex. avloppsfria mulltoaletter och tapetlim utförs också på SP som grund för Svanenmärkning.

Om produkten uppfyller ställda testkriterier, kan leverantören ansöka om tillstånd för Svanenmärkning hos det egna nordiska sekretariatet (se länk till höger på sidan).

I Sverige är det SIS Miljömärkning i Stockholm som ansvarar för detta.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Se även

Miljömärkning SvanenDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Catrin Lindblad

Tel: 010-516 53 14

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Linda Eriksson

Tel: 010-516 52 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.