Bestämning av frostbeständighet hos tegel- och putsfasad

Frostsprängning i fasad är ett fenomen som resulterar i att flagor av det yttersta materialet lossar från underlaget och kan falla ner i större eller mindre delar. Den bakomliggande mekanismen uppträder på vår-vintern när solen värmer fasaden i ytskiktet och kärnan i fasaden håller minusgrader. Om det då finns mycket vatten i materialet, fryser och töar detta i en dygnscykel. Då uppstår mekaniska spänningar och utmattning som kan skapa sprickor, typiskt 2-10 mm in från ytan.

Det är komplicerat att simulera frostsprängningsfenomenet. Ett försök är gjort i standarden CEN/TS 772-22 ”Methods of test for masonry units – Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units”. En analys av metodiken är utförd i “Frost resistance of clay masonry units: In-depth experimental study of the european method” från Technische Universität Dresden. RISE har vidareutvecklat metoden för att passa svenska väggkonstruktioner och erbjuder provning enligt denna. Både tegelfasad och putsfasad eller kombination av dessa kan provas. Då det inte finns absoluta eller generella krav rekommenderas jämförelser, t.ex. av olika ytbehandlingar eller till synes lika tegel från olika leverantörer. En generell riktlinje är att en bra tegelfasad klarar 100 frostcykler utan skador. En putsad konstruktion klarar oftast inte lika många cykler.

Provobjekten ska vara ca 40×40 cm fasadyta och kan byggas upp eller sågas ut från befintlig fasad.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.