Kalibrering - Temperatur

Inom området temperatur förfogar SP över landets bredaste och noggrannaste resurser.

Vi kalibrerar temperaturmätande instrument inom temperaturområdet
-200 °C till 2600 °C.

Temperaturlaboratoriet är riksmätplats och nationellt referenslaboratorium. Vi utför alla typer av kalibreringar, från enkla inomhustermometrar med noggrannheter på någon grad till laboratorieinstrument med noggrannheter på endast en tusendel av en grad.

Vi provar också värmemätare och utvärderar produkter där temperaturen har en avgörande inverkan.

Jämförelsekalibrering

Vi har olika typer av termostaterade kalibreringsbad som täcker området -100 °C till 550 °C. Termoelement kalibreras också i elektriska rörugnar upp till 1200 °C. Läs mer...

Internationella temperaturskalan

Vi grundar våra mätningar av temperatur på den internationella temperaturskalan från 1990, ITS-90.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Effektiv energianvändningEnergiomvandlingVärmemätare

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Lars-Erik Josefson

Tel: 010-516 54 56

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

Sara Ljungblad

Tel: 010-516 53 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.