Fixpunktskalibrering

Fixpunktskalibrering av resistanstermometrar och termoelement.

På grund av praktiska svårigheter att realisera den termodynamiska temperaturskalan har Allmänna konferensen för mått och vikt fastställt en för praktiskt bruk användbar skala, den internationella temperaturskalan (ITS-90), som via en serie av specificerade fixpunkter och föreskrivna interpolationsmedel mellan dessa så noggrant som möjligt ansluter sig till den termodynamiska skalan. Temperaturmätning vid SP grundar sig på ITS-90.

För närvarande kan SP realisera följande elva fixpunkter
  • Trippelpunkterna för vatten, argon och kvicksilver
  • Fryspunkterna för indium, tenn, zink, aluminium, silver, guld och koppar 
  • Smältpunkten för gallium.

Detta innebär att SP har möjlighet att direkt reproducera temperaturskalan enligt ITS-90 inom hela intervallet -189,3442 °C till 2600 °C.

Fixpunkter av celltyp

Samtliga fixpunkter är av celltyp, dvs en degel med metall, där termometern förs ner i ett skyddsrör omgivet av den rena metallen.

Trådmetoden ger kalibrering upp till 1600 °C

Vi kalibrerar platinabaserade termoelement både i fixpunktsceller och enligt den s.k. trådmetoden. Vid trådmetoden smälter man av guld- respektive palladiumtrådar i en rörugn så det uppstår bestämda platåer i termospänningskurvan, vilket medger kalibrering upp till 1600 °C.

Vi kan erbjuda kompletta fixpunktskalibrerade platinatermoelement med förvaringslåda och kalibreringstabell.

 

 

   

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kompetenscentrum

Temperaturcentrum – Termiska analyser

Dokument

Kontaktpersoner

Lars-Erik Josefson

Tel: 010-516 54 56

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.