Kalibrering av pyrometrar

Kalibrering av IR-pyrometrar, optiska pyrometrar, svartkroppsstrålare och bandlampor.

Vi förfogar över en unik utrustning för kalibrering av IR-pyrometrar i området -20 °C till 1600 °C, med mätosäkerheter bättre än 0,5 °C.

Mätningar i svartkroppsstrålare

Kalibreringarna utförs genom mätningar i svartkroppsstrålare av typ heat-pipe med vatten, cesium resp. natrium eller i kommersiella svartkroppsstrålare. Svartkroppsstrålarna är utformade som en cylinder med konisk botten eller som en sfär vilket ger emissiviteter mycket nära ideala svartkroppens =1. Pyrometern som skall kalibreras riktas in mot svartkroppsstrålaren varefter pyrometerns indikering noteras. Temperaturen i svartkroppsstrålare av typ heat-pipe bestäms med resistanstermometer eller termoelement medan temperaturen i övriga svartkroppar erhålls från en eller flera av SPs pyrometernormaler.

Heat-pipe

Heat-pipen (se figur) består av ett slutet, dubbelväggigt rör fyllt med ett ämne som förångas i heat-pipens arbetsområde. Rörets vars ena ände avslutas med en kon (120°) är placerat i en horisontell rörugn med temperaturreglering. När ugnen värmt upp heat-pipen till önskad temperatur utjämnas temperaturgradienterna genom värmetransporten av ångan. I de varma partierna förångas fyllningen varvid värme binds och i de kallare partierna kondenseras ångan till vätska som transporteras tillbaka med hjälp kapillärverkan i en inlagd 'veke'.

Kalibrering genom jämförelse

Industriella IR-pyrometrar och tvåfärgspyrometrar kalibreras genom jämförelse i våra svartkroppsstrålare med våra pyrometernormaler.

Bandlampor och pyrometrar

Bandlampor och visuella optiska pyrometrar kalibrerar vi i området 700 °C till 2600 °C.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kompetenscentrum

Temperaturcentrum – Termiska analyser

Kontaktpersoner

Lars-Erik Josefson

Tel: 010-516 54 56

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.