Samlingstält

Tält avsedda för 150 personer och fler måste enligt ordningslagen vara besiktigade och godkända för att få användas vid allmänna samman­komster (t ex religionsutövning, teater, cirkus) och offentliga tillställningar ( t ex sport, dans, tivoli, marknader).

RISE utför som ackrediterat kontrollorgan sådan besiktning. Godkända tält erhåller ett godkännandebevis som är unikt för varje innehavare och tält eller tälttyp.

Godkännandebevis

Tält som är besiktigade och godkända erhåller ett godkännandebevis. Godkännandebeviset gäller i 3 år (för tält som används frekvent t ex cirkustält), i 7 år (för tält som endast används 1-2 veckor per år, t ex mötestält) eller i 5 år (för övriga tält).  Förteckning och kopior över gällande godkännandebevis kan du söka efter här. Av dessa framgår bl a:

  • Innehavare
  • Giltighetstid
  • Tidpunkt när förnyad brandprovning måste göras
  • Märkningens utseende
  • Beskrivning av tältet inkl måttangivelser och skiss/foton
  • Beskrivning av eventuell inredning
  • Villkor för användning

Brandprovning

 

För tält som är uppsytt av typgodkänd tältduk krävs ingen provning de fem första åren efter tillverkning. 

För tält som är uppsytt av icke typgodkänd tältduk eller där duken är äldre än 5 år krävs brandprovning.

 

 

Kraven och rutinerna för tältbesiktning framgår av SP-BES 4064.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Sök godkända samlingstältDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSök Krav och rutiner - SP BES 4064

Kontaktpersoner

Per-Arne Thuresson

Tel: 010-516 51 44

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.