Provning av volym- och flödesmätare

SP är anmält organ för typprovning och certifiering enligt MID (mätinstrumentdirektivet) av bland annat bränslemätare (bensinpumpar), värmemätare och vattenmätare.

Vi provar också mätanläggningar enligt OIML R117 och värmemätare enligt EN1434.

Återkommande kontroll

I många fall krävs återkommande kontroll av mätare som är i drift. Detta arbete utförs av ackrediterade företag. Mer info om detta kan återfinnas hos SWEDAC, samt hos våra kollegor på enheten Mått och vikt, som arbetar med kontroll (kröning/ justering) av bensin- och oljemätare.

Lagar och regler för att skydda konsumenter

I nästan alla länder finns sedan lång tid tillbaka lagar och regler för att skydda konsumenter vid handel efter mått och vikt. I Sverige har dessa regler sedan en tid tillbaka begränsats till att gälla vid försäljning till privatpersoner.

Krav på mätare

Flödes- och/eller volymmätare som omfattas av dessa krav återfinns t.ex. på bensinstationer, på tankbilar och i vattenlednings- och fjärrvärmenät. I samband med att mätanläggningar för bensin provas, kontrollerar vi ofta samtidigt att gasåterföringen fungerar.

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Kent Lindström

Tel: 010-516 54 84

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.